BİZİMLƏ ƏLAQƏ

AZ 1114, Bakı ş.,
Cavadxan küç., 32/15
Akademik Zərifə Əliyeva adına
Milli Oftalmologiya Mərkəzi
------------------------------

Tel: +994 12 596 09 47
+994 12 596 09 70
Faks: +994 12 492 80 08
Web: http://www.eye.az
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Oftalmologiya" jurnalı Azəәrbaycan Respublikasında nəşr olunan elmi-praktiki jurnaldır. Jurnalda oftalmologiyanın və onunla əlaqəsi olan tibbi sahələrin müxtəlifaspektləriüzrə məqalәlәr çap olunur. Jurnal ildə üç dəfә nəşr olunur. Məqalələr azәrbaycan, türk, rus vә ingilis dillərindә qəbul edilir.