№18, 2015

ORİJİNAL MƏQALƏLƏR

KLİNİK MÜŞAHİDƏLƏR

ƏDƏBİYYAT İCMALLARI

KONFRANSLAR

REDAKSİYA HEYƏTİ

Baş redaktor:
Qasımov E.M.

Baş redaktor müavini:
Şamilova F.H.

Məsul katib:
Hacıyeva S.A.

  • Ağayeva R.B.
  • Bağırov N.Ə.
  • Balayeva R.N.
  • Carullazadə Ç.C.
  • Eyyubova A.A.
  • Əliyeva T.T.
  • Hacıyev Ə.M.
  • Hacıyev R.V.
  • Qəlbinur P.Y.
  • Qurbanova N.F.
  • Kərimov K.T.
  • Kərimov M.İ.
  • Namazova H.K.
  • Nəzərli C.A.
  • Osmanov Ş.Ş.
  • Salmanova S.Z.
REDAKSİYA ŞURASI
  • Botabekova T.K. (Kazaxıstan)
  • Beradze İ.N. (Gürcüstan)
  • Bikbov M.M. (Rusiya)
  • Bikbova G.M. (Yaponiya)
  • Brovkina A.F. (Rusiya)
  • Cavadı Məhəmməd Əli (İran)
  • Dvali M.L. (Gürcüstan)
  • İsmankulov A.O. (Qırğızıstan)
  • Kats D.V. (Rusiya)
  • Kornilovskiy İ.M. (Rusiya)
  • Levitskaya Q.V. (Ukrayna)
  • Malyugin B.E. (Rusiya)
  • Moşetova L.K. (Rusiya)
  • Önər Gəlişkən (Türkiyə)
  • Rosenblatt M.İ. (ABŞ)
  • Seregard S. (İsveç)
  • Sunay Duman (Turkiyə)
  • Süleyman Kaynak (Turkiyə)
  • Yaşınkas V.P. (Litva)
  • Yegorov E.A. (Rusiya)